hotline
0909023469

Đặt bàn trực tuyến

Tên
Email
SĐT
Số người
Giờ

Khai vị

Cuốn diếp

Cuốn rối

Bánh Bèo Chay

Bánh Nậm ( 5 cái)